The Baltic Sea Unit can make things possible

Publication
Author:
Linda Jansdotter
Description:
Publikationen beskriver i korthet Sida Östersjöenhetens verksamhet på engelska. Den beskriver inom vilka ämnesområden Österjöenheten finansierar projekt, samt att svenska aktörers initiativ vägleder.
pages:1