Dialog och strategisk kommunikation i utvecklingssamarbetet

Publication
Description:
Communication for Development / Rapporten är resultat av ett uppdrag från Policy och Metodavdelningen, POM i syfte att stärka Sida´s kapacitet att bättre utnyttja dialog och kommunikation som instrument i utvecklingssamarbetet. Dialog och kommunikation bör ses som en integrerad del av genomförandet av målet i PGU och i de internationella ansträngningarna för att göra utvecklingssamarbetet mer effektivt. Det handlar om en kombination av metodutveckling, kompetensutveckling och utbyte av erfarenheter inom Sida och internationellt.
pages:58