Culture and Media in Development Cooperation

Publication
Description:
Policy / Sidas policy för kultur och medier i svenskt utvecklingssamarbete visar på de
utgångspunkter, mål, prioriteringar och målgrupper Sida har inom det internationella kultur-
och mediesamarbetet. Policyn ska användas av dem som arbetar med kultur och medier på Sida
och av de organisationer och institutioners om samarbetar med Sida.
pages:16