Canada, Sweden and the UK: A Joint Institutional Approach

Publication
Description:
Working together with UNICEF for the World's Children / Sverige (UD och Sida) har utarbetat en gemensam strategi för samarbetet med UNICEF tillsammans med Canada och UK. Strategin lägger grunden för de tre ländernas agerande visavi UNICEF för de kommande tre-års perioden. Strategin bygger på UNICEFs eget strategidokument för samma peiod och innehåller indikatorer somtagits fram av organisationen.
pages:32