Effekter av ett barnrättsperspektiv

Publication
Description:
Svar på regleringsbrev till Sida 2005 / Dokumentet ger en bakgrund till rapporten (regeringens uppdrag) och redovisar barns rättigheter i Sida samarbetsstrategier, resultat av en enkät till utlandsmyndigheterna och ger exempel på effekter av ett barnrättsperspektiv från Afrika (t ex Kenya), Colombia, Laos, Zambia, Zimbabwe, Filippinerna, Mali. Övrigt: Kurser, Unicef, seminarier på ambassader, kartläggningar i Nicaragua och Bolivia, Världsbanken, ungdomars deltagande, samarbete med Rädda barnen.
 
pages:38