Systemrevision av Svenska Afghanistankommittén

Publication
Author:
Catharina Brottare Schmitz, ÅF-Swedish Management Group
Series:
Serier – Systemrevisioner/KapacitetsstudierDescription:
Slutrapport / Enligt uppdragsbeskrivningen är systemrevisionens syfte 1.att granska och analysera rutiner och system inom organisationen som skall garantera tillförlitligheten i arbetet och rapporteringen 2. att fungera som ett redskap för SAKs egna framtida organisationsutveckling.
Vidare ska SAKs genomförandekapacitet analyseras.
Angreppssätt
Systemrevisionen har innefattat hela organisationskedjan såväl i Sverige som i Afghanistan och Pakistan. Vårt angreppssätt har haft två utgångspunkter:
1. De formella avtal som SAK har ingått med Sida, samt Sidas tillhörande regelverk för samarbetet
2. En analys av de förväntade resultat för vilka SAKs styrsystemen är skapade

pages:102