Urban water supply and sanitaion

Publication
Author:
Sara Stenhammar
Description:
Urban Issue Paper / Fakta ges om varför vatten och sanitet är viktiga för människa och miljö och anger viktiga områden för stöd i Sidas samarbetsländer.

pages:2