Russian

Publication
Series:
Serier – Health Division DocumentDescription:
Information om vad Sverige genom Sida gör för att hjälpa länderna i Östeuropa och Centralasien att utvecklas mot demokrati och en sund marknadsekonomi och att minska antalet fattiga människor. Innehållet i broschyren har inte landindelning utan är uppbyggt efter följande teman: Fattigdomsbekämpning, Demokrati och mänskliga rättigheter, Social sektor och hälsa, Natur och miljö, Näringsliv och jordbruk. Nya riktlinjer har kommit att styra Sidas arbete i denna del av världen. Det svenska utvecklingsarbetet i Central- och Östeuropa har förändrats vilket denna broschyr vill visa.
pages:30

  • Download: Russian
  • Filesize: 2,6 MB