Review of Population-Related Dimensions in Coastal Area Development and Environmental Management

Publication
Author:
Bertil Egerö
Series:
Serier – Publications on Water ResourcesDescription:
The Sida Marine and Coastal Zone Initiative / Denna studie ingår i förarbetet för Sidas Marina initiativ. Den fokuserar på befolkningsförändringar i samband med sociala och ekonomiska förändringar och dess påverkan på kustmiljön och dess förvaltning. Illustrativa fallstudier från östra Afrika ges.
pages:26