Poverty reduction strategies

Publication
Description:
Urban Issue Paper / Fattigdomsanalyserna måste undersöka den urbana fattigdomen på rätt sättt så att den kommer fram i analyserna. Urban fattigdom manifesteras annorlunda än rural fattigdom.

pages:2