Conflicts Regarding Natural Resources Utilization in Coastal Zones of Developing Countries

Publication
Author:
Elin Torell
Series:
Serier – Publications on Water ResourcesDescription:
The Sida Marine and Coastal Zone Initiative / Denna studie ingår som en del i förarbetet för Sidas Marina initiativ. Studien identifierar aktörerna/användarna av resurser i kustområden och redogör för olika typer av konflikter i kustområden med illustrativa exempel. Vid utarbetandet av strategier för kustområdesutveckling identifierar författaren olika moment som bör inkluderas för att undvika konflikter.
pages:22