Coastal Management - Coastal Sector Coordination and Integrated Coastal Area Planning

Publication
Author:
Lars Johansson
Series:
Serier – Publications on Water ResourcesDescription:
The Sida Marine and Coastal Zone Initiative / Denna studie ingår som en del i förarbetet för Sidas Marina Initiativ. Studien fokuserar på samordning inom kustsektorn på nationell nivå och kustområdesplanering på lokal nivå. Erfarenhet från svensk kustområdesförvaltning och utvecklingssamarbete inom området diskuteras med illustrativa exempel.
pages:28