Cities in the Coastal Zone: Environmental Threats and Risk

Publication
Author:
Tim Greenhow
Series:
Serier – Publications on Water ResourcesDescription:
The Sida Marine and Coastal Zone Initiative / Denna studie ingår som en del i förarbetet för Sidas Marina Initiativ. Studien beskriver den påverkan städer har på kustmiljön samt de risker naturen utgör för bebyggelse i kustområden. Författaren menar att behovet av fysisk planering med miljöhänsyn i kustområden är stort.
pages:34