The Quest for Peace in Africa - Transformations, Democracy and Public Policy

Publication
Author:
Alfred G. Nhema
Series:
Serier – Perspectives from researchers in the SouthDescription:
4/2005 Perspectives from researchers in the South / Serien baseras på publikationer från Sida-stödda samhällsvetenskapliga nätverk. Nummer 4 är en sammanfattning, gjord av författaren Alfred G. Nhema själv, av "The Quest for Peace in Africa - Transformations, Democracy and Public Policy" (Vägen mot fred i Afrika - omvandling, demokrati och samhällsstyrning). Huvudbudskapet är att afrikanska konflikter hör starkt ihop med socioekonomisk bakgrund och med politik som exkluderar vissa grupper i samhället.
pages:4