Research Capacity

Publication
Author:
Battisson & Partners
Description:
Towards the Millennium Development Goals / Årsbok för svensk forskningssamarbete med utvecklingsländer. Beskriver hur forskning och byggande av forskningskapacitet bidrar till uppfyllandet av Millenie målen för utveckling.
pages:52