Augusti 2006

  • Description: För Sidas bidrag till enskilda organisationer för humanitära insatser / Anvisningar som gäller för samtliga enskilda organisationer, som söker ...
  • Description: Sida grants to non-governmental organisations for humanitarian projects / Anvisningar som gäller för samtliga enskilda organisationer, som söker ...
  • Description: Sida Country Report 2005 / Landrapport Sydafrika 2005. Om Sidas utvecklingssamarbete med Sydafrika under år 2005. pages:30
  • Author: Embassy of Sweden, Namibia Description: Sida Country Report 2005 / Landrapport Namibia 2005. Om Sidas utvecklingssamarbete med Namibia under år 2005. ...
  • Author: Anette Lyth, Lennart Peck Series: Serier – Sida Evaluation Description: Boman & Peck Konsult AB was contracted by Sida (Department of Europe) in ...
  • Author: Anna Eldestrand, Erik Herngren & Pär Lundgren, Kairos Future Description: The nature of Swedish commitment in NGOs is changing. The number of active ...
  • Author: Ad Boeren in cooperation with Tom Alberts, Thomas Alveteg, Erik W. Thulstrup and Lena Trojer Series: Serier – Sida Evaluation Description: The ...
  • Description: Outcome assessment / Outcome of the development cooperation in Tanzania-Sweden 2001-2005. pages:90
  • Author: Embassy of Sweden, Description: Sida Country Report 2005 / Landrapport Uganda 2005. Om Sidas utvecklingssamarbete med Uganda under år 2005. pages:26
  • Author: Bo Andersson, Niklas Angestav, Helena La Corte, Anders Grettve Series: Serier – Sida Evaluation Description: The study assesses the results of Sida`s ...

Visar 1 av 10 av totalt 27