Vi jobbar med jämställdhet för att utrota fattigdomen

Publication
Author:
Annica Otter, Elin Jönsson, David Isaksson och Annika Forsberg Langa
Description:
Bilaga om jämställdhet och fattigdomsbekämpning / Bilagan beskriver hur Sverige arbetar med och stödjer jämställdhet för att utrota fattigdomen i världen. Tre exempel lyfts från Kirgizistan, Nicaragua och Sydafrika. Den första handlar om demokrati och kvinnlig representation i politiken, det andra om lagar och rättigheter och det tredje fokuserar på mäns roll och ansvar för att uppnå jämställdhet.
pages:8