El género importa

Publication
Author:
DESO/Grupo de igualdad de derechos
Series:
Serier – New Education Division DocumentDescription:
Sobre la igualdad de derechos en la cooperación al desarrollo - Junio de 2006 / Publikation om jämställdhetsarbetet
Diskriminering utifrån kön är ett av de största hindren för utveckling. Jämställdhet är en mänsklig rättighet men också ett effektivt sätt att bekämpa fattigdomen. Och det gäller fattigdomen i alla dess former - brist på mat och vatten, utbildning, hälsa, försörjningsmöjligheter, makt och inflytande samt demokrati. Därför går Sidas arbete för att minska världsfattigdomen hand i hand med kampen för jämställdhet. I denna skrift presenteras de internationella överenskommelserna kring jämställdhet, samt Sidas synsätt och strategier för att integrera jämställdhet i allt utvecklingssamarbete.
pages:12