Den globala utmaningen

Publication
Author:
Birger Österberg
Description:
- en rapport om jämställdhet och utveckling / Rapporten är en ny sammanställning av statistik som lyfter fram en rad viktiga framsteg som gjorts under de senaste åren. Men den ger samtidigt en förfärande och omskakande bild av läget.
pages:36