Sida och tsunamin 2004 - En rapport om Sidas krisberedskap

Publication
Author:
Fredrik Bynander, Lindy M. Newlove and Britta Ramberg
Series:
Serier – Sida Studies in EvaluationDescription:
Sida Studies in Evaluation 05/01 / Tsunamikatastrofen i december 2004 prövade krisberedskapen i det svenska samhället. Rapporten beskriver och analyserar Sidas hantering av katastrofen. Studien, som baseras på intervjuer inom och i Sri Lanka, har genomförts av Crismart, nationellt centrum för krishanteringsstudier på uppdrag av Sidas sekretariat för utvärdering och internrevision. Den visar att Sida i huvudsak bestod provet och både fattade snabba beslut om bidrag och om personalstödjande åtgärder. Samtidigt pekar studien ut ett antal tänkbara svagheter i Sidas organisation som kan orsaka problem vid framtida, större och mer komplicerade katastrofer samt föreslår förbättringar.
pages:28