Sidas miljöarbete 2004

Publication
Author:
Miljöpolicyenheten
Description:
Redovisning av arbetet med Sidas miljöledningssystem / Miljötänkande och miljöhänsyn är nödvändigt om utvecklingssamarbetet ska bidra till en hållbar utveckling. För att systematisera arbetet för en hållbar utveckling har Sida sedan 1996 ett formellt miljöledningssystem. Miljöledningssystemet består av tre delar:
- en miljöpolicy,
- en handlingsplan,
- en årlig rapport till regeringen.
Detta är en redovisning av Sidas arbete inom miljöledningssystemet under 2004.
pages:24