Ryssland

Publication
Author:
Elsa Håstad, Kristian Lindvall, Ulf Bojö
Description:
Sidas Landrapport 2004 / Dokumentet skildrar utvecklingen i Ryssland 2004 och en övergripande genomgång av Sidas program i Ryssland. Utbetalningarna för 2004 har varit 362 miljoner kronor - största utbetalningsvolymen någonsin - varav 27 miljoner till humanitärt bistånd.
pages:20