Reintegrating Ex-Combatants

Publication
Author:
Anders Nilsson, institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet
Description:
Reintegrating Ex-Combatants in Post-Conflict Societies / This Study aims to improve knowledge regarding reintegration and to identify the role of development co-operation in this process, by looking at certain factors in sociaty; economic security, political influence, etc. Studien strävar efter att öka kunskapen om reintegration som del av avväpning och demobilisering i en postkonfliktfas samt identifiera utvecklingssamarbetets roll i denna process genom att beakta faktorer såsom ekonomisk säkerhet, politiskt inflytande, etc.
pages:112