Verksamhetsidé

Publication
Author:
Sida Civil Society Center
Description:
Sida Civil Society Center / Detta dokument utgör Sida/SEKAs verksamhetsidé för Sida Civil Society Center. Dokumentet utgör en brygga mellan SEKAs övergripande målsättning "att skapa förutsättningar för fattiga och utsatta människor att leva i fred samt återta och vidmakthålla kontrollen över sina liv" och centrets arbetsplan som upprättas för varje verksamhetsår. Verksamhetsidén presenterar centrets mål, utgångspunkter, verksamhet, målgrupper och organisation.
pages:12