Rekrytering av Sida-personal

Publication
Author:
Erik Bjurström, Carin Eriksson
Series:
Serier – Sida InternrevisionDescription:
Internrevisionen 05/03 Granskningsinsats / Av studien framgår att personalrekryteringen uppfattas som en central fråga inom Sida. Även om det finns positiva röster visar studien också att det finns problem och att processen har relativt låg legitimitet hos Sidas medarbetare.
pages:34