Innovation Systems in Latin America

Publication
Author:
SAREC
Description:
Examples from Honduras, Nicaragua and Bolivia / Det finns idag ett ökat intresse för att byta erfarenheter om utveckling av innovationssystem och innovativa kluster. I rapporten identifieras och analyseras innovations- och kluster aktiviteter i Bolivia, Honduras och Nicaragua. Rapporten är ett bidrag till en process i länderna för ett ökat samarbete mellan forskare, företagare och myndigheter.
pages:184