Styrning och kontroll inom Olof Palmes internationella centrum

Publication
Series:
Serier – Systemrevisioner/KapacitetsstudierDescription:
Systemrevision 2002:1 / Inom ramen för Sidas kontroll av biståndsmedel genomför Sida regelbundet systemrevisioner och kapacitetsstudier av de olika organisationer som Sida har ramavtal med. Dessa analyserar hur en organisation arbetar genom att granska rutiner och system inom organisationen.
pages:132