Kapacitet och roller inom Forum Syd

Publication
Series:
Serier – Systemrevisioner/KapacitetsstudierDescription:
Kapacitetsstudie 2000:1 / Inom ramen för Sidas kontroll av biståndsmedel genomför Sida regelbundet systemrevisioner och kapacitetsstudier av de olika organisationer som Sida har ramavtal med. Dessa analyserar hur en organisation arbetar genom att granska rutiner och system inom organisationen.
pages:144