November 2004

  • Author: Inger Axell Description: Handledning / Denna handledning riktar sig främst till Sida-anställda och har tillkommit för att underlätta tillämpningen av ...
  • Author: Inger Axell Description: Manual / Denna handledning riktar sig främst till Sida-anställda och har tillkommit för att underlätta tillämpningen av Sidas ...
  • Series: Serier – Sida Internrevision Description: Internrevisionen 04/04 / Rapporten innehåller en beskrivning och analys av organisationskulturen på Sida. ...
  • Series: Serier – Sida Internrevision Description: Internal Audit 04/05 / Rapporten innehåller en beskrivning och analys av organisationskulturen på Sida. ...
  • Author: Arne Svensson, Professional Management AB Series: Serier – Systemrevisioner/Kapacitetsstudier Description: Systemrevision av Svenska ...
  • Author: Rolf Büchel Sida EUROPA Description: Beskrivning av det Sida-finansierade stödet till Vitryssland. De flesta samarbetsparter är enskilda organisationer.
  • Author: Mirja Peterson Sida EUROPA Description: Beskrivning av det Sida-finansierade stödet till Ukraina. Politisk analys inför presidentvalet i november 2004. ...
  • Author: Asdi Chisinau, Hans Lindqvists Description: Sida Country Report January-June 2004 / Swedish Development Cooperation in Moldova. Coordination with other ...
  • Author: Kajsa Pehrsson Series: Serier – Sida Evaluation Description: Sida Evaluation 04/23 / The aim of this evaluation is to assess whether the Swedish ...
  • Description: Denna strategi anger inriktningen för Sidas interna IT-verksamhet och utgör ett underlag för prioriteringar och satsningar inom området. Strategin ...

Visar 1 av 10 av totalt 23