Erfarenhetsanalys Afghanistan

Publication
Description:
Denna erfarenhetsanalys täcker en sexårsperiod (1995-2000). Sammanlagt har 581 MSEK utbetalats i humanitärt bistånd. Sverige har utgjort den sammantaget tredje/fjärde största biståndsgivaren under den aktuella perioden.
pages:42