Mali Sida Country Report 2003 Landrapport 2003

Publication
Author:
Sektionskontoret i Bamako, Mali
Description:
Årlig landrapport. Strategiska frågor och utvecklingstrender i landet såsom fattigdomssituationen, den makroekonomiska utvecklingen, politiska utvecklingen, utvecklingssamarbetet och partnerskap/givarsamordning. En beskrivning av det svenska utvecklingssamarbetet med strategiska bedömningar och överväganden.
pages:18