Översyn av KTS som samarbetsform

Publication
Author:
Anders Karlsson A.S.K. AB, Kari Öretngren, Project Design AB
Description:
KTS - översynen har haft som syfte att utveckla och tydliggöra de kännetecken, som är förknippade med KTS som samarbetsform, att tydliggöra hur KTS-samarbetets omfattning och inriktning styrs, samt att lämna förslag till revidering av nuvarande riktlinjer för KTS så att dessa bättre anpassas till Sidas och samarbetsländernas behov.
pages:80