Kuba årsrapport 2003

Publication
Author:
Sveriges ambassad, Havanna
Description:
Rapporten ger en överblick över de beslut och riktlinjer som styr utvecklingssamarbetet samt Sidas verksamhet vad gäller Kuba 2003. I motsvarande rapport för 2001 finns en mer utförlig historisk tillbakablick över det svenska biståndets utveckling på Kuba.
pages:28