Tillväxt och miljö

Publication
Author:
Mats Segnestam/Natur
Description:
De förenklade uppfattningarna har alldeles för lätt att bli sanningar. Att ekonomisk tillväxt i traditionell bemärkelse mätt med ett ytligt BNP-mått skulle vara hela svaret på fattigdoms- och utvecklingsproblem hör till dessa förlegade, felaktiga "sanningar"
pages:2