Afrikagruppernas informationsverksamhet

Publication
Author:
Per-Ulf Nilsson, Josephine Carsson et al.
Description:
Sidas anvisningar för informationsbidrag till enskilda organisationers informationsarbete anger att organisationerna själva ska ansvara för planerande och
verkställande av utvärderingar. Som del i detta arbete driver Sidas informationsavdelning projektet Utvärdering som lärande process.
Utvärderingen av Afrikagruppernas informationsverksamhet är en del av denna lärandeprocess.
pages:96