Miljö - kunskap för hållbar utveckling

Publication
Description:
All utveckling skall vara "hållbar utveckling" - därför har Sida ett mycket tydligt miljöuppdrag. När vi granskar de fakta som finns idag och nya insikter kommer dagligen kan vi konstatera att:
- Fattigdomsbekämpning är omöjlig på sikt om man inte tar hänsyn till de naturresurser och den miljö som människor är beroende av och ska bygga sin försörjning på.
- Miljöfrågorna är avgörande för en hållbar produktion, för matförsörjning och för en ekonomisk utveckling.
- Människans hälsa är beroende av tillståndet i miljön och ett hållbart nyttjande av naturresurser.
- Demokratiska system hotas när miljöförstöring och resursbrist gör livsutrymmet knappare.
- Miljöförstöring och naturresursförslitning gör att miljontals människor tvingas migrera inom sitt land eller till andra länder.
- Miljöförstöring ökar risken för naturkatastrofer och för allvarligare effekter av naturkatastrofer.
- Miljöförstöring och brist på naturresurser ökar risken för väpnade konflikter.
Miljöfrågorna är således inte marginella utan grundläggande. Denna skrift försöker sammanfatta den kunskap som behövs för att kunna hantera miljöperspektivet i vardagsarbetet på Sida och ger tips om ytterligare läsning.
pages:44