Utecklingssamarbetet med Ryssland 1999-2001 -resultatredovisning

Publication
Author:
Sida
Description:
Under treårsperioden 19992001 har Sverige gjort utfästelser om ca 1044 milj kr för svensk-ryska projekt och andra insatser i Ryssland från anslaget för utvecklingssamarbete med Central- och Östeuropa. Flera olika myndigheter medverkar:
Sida
-tekniskt bistånd (kunskapsöverföring) 590 milj kr
-stöd till enskilda organisationer 53 milj kr
-miljöinvesteringar 250 milj kr
Svenska institutet
-utbildning och forskning 15 milj kr
-kultur och samhälle, expertutbyte 17 milj kr
Statens Kärnkraftsinspektion
-kärnsäkerhet 66 milj kr
Direkt från svenska regeringen
-olika ändamål 54 milj kr
pages:54