Migranter på den internationella arbetsmarknaden: Globaliseringens förbisedda hjältar

Publication
Author:
Bhargari Ramamurthy
Series:
Serier – Sida StudiesDescription:
Sida Studies n. 9 / Ingår i Sida Studies-serien. Arbetskraftsinvandringens betydelse för den industrialiserade världen är en het fråga. Den andra sidan av myntet - konsekvenserna av emigration för ursprungslandet - står ofta utanför debatten.
Rapporten ger en internationell överblick av hur migrationen påverkar ekonomin i emigranternas ursprungsländer. Den diskuterar vad kompetensförlusten leder till i de fattiga länderna och belyser de penningflöden som strömmar tillbaka till ursprungsländerna.
En engelsk version av denna studie finns med följande artikelnummer: SIDA2899en
pages:124