Sida at Work

Publication
Author:
Methods Development Unit, Sida
Description:
- A Guide to Principles, Procedures and Working Methods / Så arbetar Sida är ett av våra huvuddokument. Det ska ge Sidas personal vägledning i arbetsmetoder och procedurer för att uppnå målsättningen för svenskt utvecklingssamarbete. I dokumentet diskuteras de viktigaste principerna och begreppen i detta arbete.
pages:90