2000:6A Framtid Afrika - Huvudrapport

Publication
Author:
Hälsoenheten
Series:
Serier – Health Division DocumentDescription:
Detta är en sammanfattande rapport från projektet
Framtid Afrika som tillsattes på hälsoenheten
i februari-mars 2000. Projektet syftar till att utreda förutsättningarna för utökade biståndsinsatser i Afrika inom hälso-området.
pages:36