Media and freedom of expression

Publication
Author:
Sida, DESO/Kultur- och medieenheten
Description:
Sidas kultur- och mediesamarbete: inriktning för ämnesområden
Yttrandefrihet och fri tillgång till medier för alla är förutsättningar för demokrati. Målet med Sidas mediebistånd är att stärka det fria ordet i utvecklingsländerna så att varje människas rätt att yttra sig och få information förverkligas.
pages:4