Finansmarknaden och de fattiga

Publication
Author:
Martin Ahlquist
Description:
Banker och börser förknippas oftast med rika länder och rika människor. Men en väl fungerande finansiell sektor spelar också en viktig roll i kampen mot fattigdomen. I den här skriften diskuteras vilken betydelse det har för den ekonomiska utvecklingen, och hur det kan hjälpa till att förbättra livssituationen för dem som har det sämst ställt.
pages:20