Granskning av resultatanalyserna i Sidas landstrategiarbete

Publication
Author:
Göran Schill
Series:
Serier – Sida Studies in EvaluationDescription:
Sida Studies in Evaluation 96/2 / Sekretariatet för Utvärdering och Intern Revision (UTV) har, på uppdrag av Sidas styrelseordförande Bo Göransson, granskat det senaste årets resultatanalyser. Syftet är att ge Sida underlag för att öka resultatanalysernas användbarhet. UTVs ambition är att granskningen ska bidra till att granskningen ska bidra till att resultatanalyserna i framtiden är användarorienterade och realistiskt avgränsade.
Större delen av rapporten ägnas åt att granska innehållet i 14 resultatanalyser av samarbetet med Bangladesh, Kambodja, Indien, Kina, Bolivia, Litauen, Lettland, Polen, Estland, Ryssland, Tanzania, Zambia, Zimbabwe, och Mocambique.
pages:40