98/04 Den mänskliga faktorn

Publication
Author:
Lars Rylander
Series:
Serier – Sida EvaluationDescription:
Samarbete mellan svenskt postväsende och den regionala posten i St Petersburg, Ryssland
Hösten 1997 har samarbetet mellan posten i St Petersburg och posten i Sverige pågått i drygt två år. Samarbetet grundas på ett principavtal om ett sex-årigt samarbete som slöts mellan SwedPost och den ryska federativa posten under första halvåret 1995.
pages:24