Sidas publikationer 1977

  • Author: Lars Bondestam Series: Serier – Rapporter 1970 - 2001 Description: Resultatvärdering: 39A pages:136
  • Author: Pia Eresund Series: Serier – Rapporter 1970 - 2001 Description: En övergripande rapport om kvinnors socioekonomiska och politiska situation i Tanzania. ...
  • Author: Patrik Wallmark Series: Serier – Rapporter 1970 - 2001 Description: En rapport med syfte att presentera Begafolket, ett av Etiopiens många och relativt ...