Resultatvärdering, några råd och anvisningar

Publication
Author:
Göran Bergman
Series:
Serier – Rapporter 1970 - 2001Description:
En vägledning om hur man genomför utvärderingar från 1976pages:62