FACKFÖRENINGSRÖRELSENS ROLL I TUNISIENS UTVECKLINGSPROCESS

Publication
Author:
Ralph Monö
Series:
Serier – Rapporter 1970 - 2001Description:
En studie med syfte att öka samrådsgruppens kunskap om fackföreningsrörelsens roll i u-ländernas ekonomiska och sociala utvecklingsprocess.pages:34