Student med böcker i Tanzania.
Foto: Victor Brott

Student med kurslitteratur i Tanzania. Foto: Victor Brott

Om oss

Sidas stöd och stipendier

Publicerad: den 16 juni 2009

Uppdaterad: den 21 februari 2014

Sida finansierar fyra olika stipendier; Sidas resestipendium, Minor Field Studies (MFS), Linnaeus-Palme och Athena. Även om Sida bekostar dessa stipendier handläggs samtliga av Internationella Programkontoret, där du också finner mer information om de olika ansökningsprocesserna. Dessutom finns ett journaliststipendium som söks genom Hiertanämnden.

 

Sidas resestipendium

Sidas resestipendium riktar sig till studenter och nyutexaminerade vid högskolan som blivit antagna till obetald praktik inom internationella organisationer, till exempel FN:s och EU:s institutioner. Stipendiet syftar till att främja intresset hos yngre akademiker att i framtiden söka tjänster inom internationella organisationer som arbetar med frågor som berör det svenska utvecklingssamarbetet.

Minor Field Studies

Minor Field Studies (MFS) ett Sida-finansierat program som riktar sig till studenter på högskolans grundutbildningsnivå. Programmets syfte är att ge svenska studenter möjligheter att skaffa sig kunskap om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor. Instrumentet för detta är ett resestipendium för en mindre fältstudie under minst 8 sammanhängande veckor som underlag för en C- alt. D-uppsats eller examensarbete på motsvarande nivå.

Några av de studenter som genomfört sitt MFS-uppdrag återfinns sedan i Sidas Alumni-program, där de har i uppdrag att berätta om sina erfarenheter när de är åter i Sverige. Läs mer om Alumni-programmet  och hur man kontaktar studenterna.

Linnaeus-Palme

Linnaeus-Palme är ett Sida-finansierat utbytesprogram för lärare och studenter inom högskolan. Den första delen, Linnaeus, gör det möjligt för svenska lärare och studenter att arbeta respektive studera i länder där utbytet och antalet stipendier annars inte är så stort. Den andra, Palme, erbjuder lärare och studenter i utvecklingsländer att komma till Sverige. Syftet är att stärka svenska lärosätens samarbete med universitet i utvecklingsländer för att öka de globala kontakterna inom högskolevärlden.

Athena

Athenaprogrammet ger elever, lärare, skolledning och annan pedagogisk personal inom gymnasial yrkesutbildning möjlighet till utbyten med utvecklingsländer. Programmet, som finansieras av Sida, ska även öka förståelsen för andra kulturer och för frågor som rör biståndsverksamhet.

Universitets- och Högskolerådet (UHR) arbetar på Sidas uppdrag med utbyten och stipendieprogram informerar om programmen på sin webbplats.

Journaliststipendier

Sida erbjudet även journalister att söka stipendium för studier i områden som berör svenskt utvecklingsarbete. Syftet är att erbjuda en möjlighet att besöka utvecklingsländer och öka sin kunskap om utvecklingsfrågor och biståndsverksamhet. Varje stipendium uppgår till högst 30 000 kronor och det söks genom Hiertanämnden.

Praktikprogram för ST-läkare

Genom ett samarbete med Centrum för allmänmedicin  kan ST-läkare under tre månader praktisera i ett låginkomstland som del i specialisttjänstgöringen. Syftet är att bredda kunskapen och förtrogenheten med stora och viktiga sjukdomar som tuberkulos, malaria, HIV samt att öka förståelsen och intresset för internationellt arbete.

Under Engagera dig finner du länkar och tips till flera andra organisationer där du kan söka stipendier eller göra praktik.

Söker du forskningsanslag läs mer här.

Sidansvarig:

Mer tips kring stipendier och praktik

Att resa kan vara dyrt och stipendier blir då ett sätt att få råd. Utöver de möjligheter som Sida tillhandahåller via Internationella Programkontoret så finns det också många andra sätt att komma iväg. Här har vi samlat några tips.

Vanliga frågor

Vi har sammanställt några av de vanligaste frågorna till oss på Sida.
 
Tipsa en vän
Dela
2013
Årsredovisning 2013
Foto: Sida

Sidas årsredovisning

I Årsredovisningen 2013 beskriver vi vad vi åstadkommit under året i siffror och ord. Bakom alla siffror och exempel finns de flickor, pojkar, män och kvinnor som får del av en värld som blir bättre för allt fler.

Videoportal
Videportal
Foto: Sida

I vår videoportal hittar du intervjuer, projektberättelser och filmade seminarier. Klicka på länken!

Sverige har givit stöd till Ugandas vatten- och sanitetssektor i över tio år. Viktiga framsteg har stärkt Ugandas institutioner som hanterar vattenresurser.
Foto: Helen Holm

Så blir en insats till

Varför väljer Sida att stödja just demokratiaktivister i Tunisien eller sjukhus i DR Kongo? Ger biståndet bra resultat hos bönder i Bolivia eller bidrar man till utveckling genom att stödja marknadsutveckling i Östafrika? Det är många faktorer som spelar in när Sida väljer att stödja en biståndsinsats.

Säg nej till korruption
Foto: Scanpix

Förhindra korruption är en viktig del av biståndet

Korruption slår mot fattiga, hämmar tillväxten och hindrar den demokratiska utvecklingen. Att hantera risker och förhindra missbruk av anslagen är en viktig del av Sidas arbete. Korruption är ett allvarligt hinder för utveckling. Nu utvecklas det förebyggande arbetet mot korruption ytterligare.

Basinformation om svenskt bistånd
Tecla David, honungsproducent
Foto: Klas Palm

Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen?

Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Det kräver samarbete och uthållighet. Genom utvecklingssamarbete stödjer Sverige länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Varje land ansvarar för sin utveckling. Sida förmedlar resurser och utvecklar kunskap och kompetens. Det gör världen rikare.