Feminaredaktionen i Tanzania jobbar med att kommunicera frågor som berör unga genom tidningar, TV och radio. Sida stödjer programmet sedan 2006 genom bilateralt samarbete.
Foto: Goodluck Mushi

Feminaredaktionen i Tanzania jobbar med att kommunicera sex- och samlevnad samt andra frågor som berör unga genom tidningar, TV och radio. Sida stödjer programmet sedan 2006 genom bilateralt samarbete. Foto: Goodluck Mushi

så arbetar vi

Så går en insats till

Publicerad: den 5 september 2012

Uppdaterad: den 29 januari 2013

Under 2011 tog Sida beslut om att inleda 79 nya insatser inom det långsiktiga bilaterala utvecklingssamarbetet och avsluta 132. Totalt pågick omkring 3500 Sidafinansierade insatser under året. Men hur går det till när ett program eller projekt blir till? Och hur bestämmer man var pengarna kan göra mest nytta och vem som ska genomföra arbetet?

Vilka biståndsinsatser som Sida väljer att stödja beror på flera faktorer . Landets egna möjligheter styr valet av insatser, liksom Sveriges biståndspolitik och andra givares arbete.

Själva processen för hur en insats blir till och genomförs skiljer sig åt, beroende på vilken typ av bistånd  det handlar om.
Här beskriver vi två exempel på hur olika typer av biståndsinsatser kan gå till –  steg för steg:

Bilateralt samarbete – elektrifiering i Mocambique
Humanitärt bistånd – naturkatastrof och larmet går

Sidansvarig:

 
Tipsa en vän
Dela
2013
Årsredovisning 2013
Foto: Sida

Sidas årsredovisning

I Årsredovisningen 2013 beskriver vi vad vi åstadkommit under året i siffror och ord. Bakom alla siffror och exempel finns de flickor, pojkar, män och kvinnor som får del av en värld som blir bättre för allt fler.

Videoportal
Videportal
Foto: Sida

I vår videoportal hittar du intervjuer, projektberättelser och filmade seminarier. Klicka på länken!

Sverige har givit stöd till Ugandas vatten- och sanitetssektor i över tio år. Viktiga framsteg har stärkt Ugandas institutioner som hanterar vattenresurser.
Foto: Helen Holm

Så blir en insats till

Varför väljer Sida att stödja just demokratiaktivister i Tunisien eller sjukhus i DR Kongo? Ger biståndet bra resultat hos bönder i Bolivia eller bidrar man till utveckling genom att stödja marknadsutveckling i Östafrika? Det är många faktorer som spelar in när Sida väljer att stödja en biståndsinsats.

Säg nej till korruption
Foto: Scanpix

Förhindra korruption är en viktig del av biståndet

Korruption slår mot fattiga, hämmar tillväxten och hindrar den demokratiska utvecklingen. Att hantera risker och förhindra missbruk av anslagen är en viktig del av Sidas arbete. Korruption är ett allvarligt hinder för utveckling. Nu utvecklas det förebyggande arbetet mot korruption ytterligare.

Basinformation om svenskt bistånd
Tecla David, honungsproducent
Foto: Klas Palm

Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen?

Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Det kräver samarbete och uthållighet. Genom utvecklingssamarbete stödjer Sverige länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Varje land ansvarar för sin utveckling. Sida förmedlar resurser och utvecklar kunskap och kompetens. Det gör världen rikare.