Organisation

Internrevision

Publicerad: 17 januari 2014 Uppdaterad: 11 maj 2015

Internrevisionen är organisatoriskt självständig och utför oberoende och objektiv gransknings- och rådgivningsverksamhet.

Uppgiften för Internrevisionen är att bedriva en oberoende och objektiv gransknings- och rådgivningsverksamhet och säkerställa att Sida fullgör de krav som ställs i myndighetsförordningen. Uppdraget kommer från Sidas styrelse, som fastställer riktlinjerna. Internrevisionen ger råd och stöd till styrelsen och chefen för myndigheten, men all personal kan vända sig till internrevisionen för råd och stöd.

Internrevisionen kan vidare utföra särskilda granskningar, delta i referensgrupper eller andra uppdrag  som bedöms kunna förbättra riskhanteringenunder förutsättning att internrevisionens oberoende ställning inte påverkas.

Internrevisionschef
Hamdi Ercan
hamdi.ercan@sida.se 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän